Think Business Plan
รายได้ส่วนหนึ่งหลังจากหักค่าใช้จ่ายในการขาย ทางบริษัทจะนำไปช่วยเหลือด้านการศึกษาให้กับเยาวชนที่ด้อยโอกาส เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนไทยได้มีความรู้ ความสามารถและเติบโตเป็นอนาคตของชาติต่อไป ลิงก์ตัวแทนขาย Business Model Canvas Online Value Proposition Canvas Online
 

ทำความรู้จักกับ Think Business Plan


ในปี 2549 Think Business Plan ถูกสร้างและเติบโตขึ้นมาจากทีมงานของผู้เชี่ยวชาญในด้านการวางแผน ทั้งในส่วนของแผนกลยุทธ์ และแผนธุรกิจ องค์ความรู้ และประสบการณ์ของทีมงาน ถูกนำมาผสมผสานกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศ และสร้างสรรค์เป็น MBSS Business Plan Software โดยมีเป้าหมายคือ การช่วยเพิ่มโอกาสแห่งความสำเร็จให้กับของธุรกิจ SMEs โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจที่เริ่มต้นใหม่ (Startup) ได้อย่างเป็นระบบ

Think Business Plan เข้าใจธุรกิจ SMEs เป็นอย่างดี เพราะเราเองก็เป็นธุรกิจ SMEs ซึ่งเริ่มต้นจากการเป็น Startup เมื่อ 10 ปีก่อน เรามุ่งมั่นที่จะมอบความรู้ และความเชี่ยวชาญที่เกิดขึ้นจากประสบการณ์ที่ผ่านมาแก่ท่านให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

MBSS Business Plan Software ผลิตภัณฑ์และบริการของ Think Business Plan คืออาวุธสำหรับธุรกิจ SMEs เพราะเราเข้าใจความท้าทายของการที่เพิ่งเริ่มต้น และ การก้าวไปสู่การเติบโต

 

Think Business Plan มีความเชื่ออย่างแรงกล้าว่า

  • 1. ธุรกิจ SMEs ควรมีการเข้าถึงเครื่องมือทางธุรกิจที่มีคุณภาพในราคาที่เหมาะสม
  • 2. ผลิตภัณฑ์ และบริการสำหรับธุรกิจ SMEs ควรถูกสร้างขึ้นโดยผู้ประกอบการ SMEs ทั้งนี้เพื่อให้เกิด ความง่ายต่อการใช้งานให้มากที่สุด
  • 3. การบริการที่มีคุณภาพ คือ สิ่งสำคัญในการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า
  • 4. การที่เราได้มีส่วนช่วยให้การสร้างความเข้มแข็งให้ธุรกิจ SMEs หมายความว่า เราได้มีส่วนช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กับประเทศ เนื่องจาก ธุรกิจ SMEs คือ ฐานรากสำคัญของประเทศ
  • 5. ทุกคนสามารถเริ่มต้นธุรกิจ แต่ต้องเริ่มต้นภายใต้การวางแผนธุรกิจอย่างเป็นระบบ
  • 6. เราพร้อมจะเป็นพันธมิตรกับท่านในทุกช่วงของวงจรชีวิตธุรกิจ ทั้งนี้เพื่อร่วมกันสร้างความยั่งยืนให้กับธุรกิจร่วมกัน
  • 7. เราร่วมสนับสนุนแบ่งปัน ช่วยเหลือสังคมในทุกครั้งที่เรามีโอกาส โดยจัดกิจกรรมบริจาคให้กับองค์กร และมูลนิธิต่างๆ ที่ต้องการความช่วยเหลือ เพราะเราเชื่อว่าสังคมจะดีขึ้นได้ต้องเริ่มจากการแบ่งปันน้ำใจให้กันและกัน

 


ที่อยู่สำหรับออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย

บริษัท โซเชี่ยล สตราทีจิค จำกัด

100/83 ถ.สุขาภิบาล 5 แขวงออเงิน
เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105560110972

ติดต่อทีมเทคนิค
support@thinkbusinessplan.com
ติตต่อทีมขายและการตลาด
sales@thinkbusinessplan.com
ติดต่อเพื่อสอบถามข้อมูลทั่วไป
info@thinkbusinessplan.com
บริษัท โซเชี่ยล สตราทีจิค จำกัด