Think Business Plan
รายได้ส่วนหนึ่งหลังจากหักค่าใช้จ่ายในการขาย ทางบริษัทจะนำไปช่วยเหลือด้านการศึกษาให้กับเยาวชนที่ด้อยโอกาส เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนไทยได้มีความรู้ ความสามารถและเติบโตเป็นอนาคตของชาติต่อไป ลิงก์ตัวแทนขาย Business Model Canvas Online Value Proposition Canvas Online
 
 
 

ความเห็นจากผู้ใช้ MBSS:

 • “มันช่วยให้ผมเริ่มต้นธุรกิจได้อย่างง่ายดาย เป็นสิ่งที่มาช่วยกำหนดทิศทาง - MBSS ช่วยผมได้จริงๆ ครับ”

  คุณสมยศ, Business Development Director
   
 • “เมื่อดิฉันได้นำแผนธุรกิจที่เขียนขึ้นจากโปรแกรม MBSS ส่งให้ฝ่ายสินเชื่อดู พนักงานบอกดิฉันว่าแผนของคุณกู้ได้ถึง 3,000,000 บาท ทั้งๆ ที่ดิฉันต้องการกู้แค่ 1,200,000”

  คุณดรุณี, ผู้ประกอบการ
   
 • “ถ้าต้องการให้ได้รับอนุมัติสินเชื่อ 2,000,000 บาท เจ้าหน้าที่สินเชื่อแนะนำว่า ให้สร้างแผนธุรกิจจากโปรแกรม MBSS”

  คุณเอกราช, นักธุรกิจ
   
 • “แผนที่สร้างมาจากโปรแกรม MBSS ช่วยสร้างธุรกิจในฝันของดิฉันให้เป็นจริง”

  คุณภาเพ็ญ, ดีไซน์เนอร์